Brukernavn

Passord

 

Betingelser

QSlist.com er en tjeneste som leveres av Areca AS (heretter kalt ”leverandøren”).
Ved å benytte tjenestene på QSlist.com (heretter kalt ”tjenestene”) aksepterer du (heretter kalt ”brukeren”) samtidig disse betingelsene.
Leverandøren kan på eget initiativ når som helst endre disse betingelsene. Gjeldende betingelser er de som til enhver tid ligger på nettsiden QSlist.com.

Bruksrett

Lisensen gir brukeren bruksrett for tjenestene innenfor det tidsrom og i det omfang som ble avtalt ved bestilling. Hvis ingenting annet er avtalt gjelder bruksretten for 1 (en) Facebookside per brukerkonto i abonnementsperioden.
Hvis lisensen ikke sies opp før utløpsdatoen fornyes den automatisk for 12 nye måneder.

Tilgjengelighet

Leverandøren garanterer ikke at tjenesten er tilgjengelig eller fri for feil.
Dersom tjenesten over en periode på 1 (en) måned er utilgjengelig eller ubrukelig for brukeren mer enn 25% av tiden, og dette skyldes forhold som leverandøren har kontroll over, har brukeren rett til å si opp lisensavtalen med virkning fra den 1. i måneden etter at skriftlig oppsigelse er mottatt av leverandøren.
Ved oppsigelse av lisensavtalen etter dette punkt har brukeren rett til å få refundert en andel av betalt lisensbeløpet tilvarende den andel av lisensperioden som gjenstår etter oppsigelsen.

Risiko

Brukeren bruker tjenesten på egen risiko.
Leverandøren skal ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap hos brukeren eller tredjepart som følge av bruk av tjenesten.
Brukeren skal holde leverandøren skadesløs ved krav fra tredjepart som skyldes bruk av tjenesten.

Ansvar

Brukeren er ansvarlig for at tjenesten brukse i henhold til gjeldende lover og regler i Norge og de land som brukeren gjør tjenesten og innholdet tilgjengelig i.
Brukeren er ansvarlig for at innholdet som gjøres tilgjengelig gjennom tjenesten ikke bryter med regler og retningslinjer på Facebook eller eventuelle andre plattformer som tjenesten brukes på.
Brukeren er ansvarlig for at innhold som gjøres tilgjengelig gjennom tjenesten ikke bryter opphavsrett eller lover og regler i Norge og de land som brukeren gjør tjenesten og innholdet tilgjengelig i.

Innhold

Brukeren gir leverandøren uinnskrenket bruksrett til innhold som lagres på leverandørens servere.
Brukeren har ikke krav på å få utlevert innhold som er lagret på leverandørens servere.

Opphør

Ved brudd på disse betingelsene opphører bruksretten umiddelbart, og brukeren har ikke krav på refusjon.
At bruksretten opphører innebærer at brukeren ikke har tilgang til tjenesten, og at innhold og sider som har vært gjort tilgjengelig gjennom tjenesten ikke lenger vil være tilgjengelig.

Oppdatert 15.02.2013